Netherlands American Studies Association

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van de NASA nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden voorafgaand aan de 2e dag van de NASA-conferentie “American Studies after the Digital Turn” op vrijdag 16 september 2016 van 09.15-10.00 uur in het Roosevelt Study Center (Abdij 9, 4331 BK Middelburg).

De agenda is als volgt:

  1. Opening en welkom
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
  4. Benoeming nieuwe bestuursleden
  5. Financiën
  6. Toekomstige activiteiten
  7. Berichten van en over de EAAS
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2015, de jaarrekening over 2015 en de begroting voor 2017 zijn op te vragen bij de penningmeester, Hans Krabbendam: jl.krabbendam@zeeland.nl.